DOMOV    SLIKARSTVO    ILUSTRACIJA    RAZSTAVE    DELAVNICE    MEDIJI    INFO
info@naliny-art.com  |  041 378 926

SlikarstvoNina Naliny Meglič

Slike, ki so še na voljo za prodajo so označene z zelenim krogcem   Možna je reprodukcija slik na spletni strani, slikam tudi po naročilu.

V NJENEM SVETU~ galerija ~

PREBUJANJE ENERGIJNina Naliny Meglič~ galerija ~

REALIZEMNina Naliny Meglič~ galerija ~

Slikarstvo

Uporabljam različne slikarske tehnike, največ pa sicer slikam z akrilom, vendar občasno uporabljam tudi olje in akvarel. Moje umetniško ustvarjanje je zelo razgibano, prav tako tudi način slikanja in motivi, ki jih upodabljam na svojih slikah. Zajemajo abstrakcijo, domišljijski svet, kubizem, realizem in nadrealizem. Slikam po naročilu, lahko pa ustvarim reprodukcijo obstoječe slike na spletni strani.

Z vsako sliko prinašam nov unikaten prizor, prikaz trenutne notranje atmosfere. Ustvarjam komunikacijo v obliki notranjega monologa in vzpostavljam povezavo z univerzumom, z drugimi dimenzijami ter od tu črpam energijo za ustvarjanje. Predvsem gre za pretok energije, ki jo začutim, pretvorim v sebi in nato izlijem na platno. Moje slike so “žive” in za vsakega gledalca drugačne. So energijske in prinašajo posebno razpoloženjskost. Spreminjajo se odvisno od gledalčeve pripravljenosti videnja, doživljanja in sprejemanja. Slike so namreč višja frekvenca, ki hoče steči skozi nas. Moja likovna zgodba se ne konča pri vizualnih vrednostih. Videno je le pomagalo, ki gledalca popelje v novo dimenzijo. Želim, da ljudje sami v njih poiščejo svojo zgodbo, se identificirajo z njimi, odplujejo v nov svet, v kozmična prostranstva ter jih interpretirajo po svoje. Ob vzpostavitvi pristnega in popolnega odnosa s sliko samo, lahko gledalci začutijo njihove magične učinke, njihovo svetlobo, moč in energijo.